MJM Poliuretany Marek Miodyński    

tel: +48 32 230 65 85     ul. Tarnogórska 29a 42-677 Szałsza