Tel: +48 32 230 65 85     Kom: +48 535 438 630     email: kontakt@mjmpoliuretany.com

Jakość

Zarząd firmy MJM Marek Miodyński, w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku, rosnącej konkurencji i zmieniającym się preferencjom odbiorców, kładzie nacisk na wprowadzanie nowych technologii oraz usprawnianie procesów produkcji. Ponadto zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia organizacji w zakresie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz do podjecia wszelkich środków w celu spełnienia wzrastających wymagań Klientów.

Poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakoscią opartego na normie EN ISO 9001:2015 zarząd dąży do osiągniecia najwyższego poziomu satysfakcji Klientów poprzez realizację założonych i cyklicznie monitorowanych celów jakościowych oraz finansowych. Wnioski wyciągnięte poprzez analizę rynku, pozwalają na usprawnienie obecnych procesów produkcji oraz wprowadzenie nowych technologii, które pozwalaja na poszerzenie oferowanego asortymentu produktów zgodnie z oczekiwaniami Odbiorców.

Każdy pracownik firmy MJM Marek Miodyński jest zobowiązany do osobistego zaangażowania w ciągłe udoskonalanie procesów oraz wyrobów, jako priorytet stawiając sobie oczekiwania Klienta.

technologia

Jakość wyrobów jest naszym priorytetem.

9 marca 2010 r. MJM uzyskała certyfikat PN EN ISO 9001:2009 potwierdzający, że firma spełnia wymagania normy oraz 15 pazdziernika 2018 roku przeszliśmy na nowy system PN EN ISO 9001:2015 oraz uzyskaliśmy certyfikat.